Κάθε μέρα στον κήπο όλο και λιγότερα φωτεινά χρώματα, καλοκαιρινά φύλλα, και μαζί με