Είμαι προσεκτικός για προϊόντα με περίεργα ονόματα. Αλλά τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας ξεπέρασαν τις