Λευκό, αφρώδη στέγη χιόνι, βαμμένους τοίχους, ζεστό φως ρίχνει μέσα από το μικροσκοπικό παράθυρο