Τα φαρμακευτικά βότανα σήμερα χρησιμοποιούνται από πολλούς και το ενδιαφέρον για τη φυτοθεραπεία συνεχώς