Γεια σας, αγαπητοί κάτοικοι του καλοκαιριού! Μοιραστείτε, παρακαλώ, κάποιος χρησιμοποιεί κλιματιστικά στη χώρα; Εάν