Ο Λαγαγενάριος ήταν γνωστός στην Ευρώπη και την Ασία από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με