Ως παιδί, δεν σκέφτηκα ποιο χέρι να πάρει ένα μολύβι ή ένα στυλό. Στο