Αυτό το σύντομο άρθρο είναι η απάντηση στις πολυάριθμες επιστολές των κατοίκων του καλοκαιριού,
Οι γέφυρες του κρύου αναφέρθηκαν τα τμήματα των εγκλεισμένων δομών του κτηρίου, μέσω των