Στη σύγχρονη κατασκευαστική βιομηχανία χρησιμοποιούν μια ποικιλία υλικών, προφίλ φύλλα - ένα από τα