Ο Ιούλιος ξεκίνησε. Φαίνεται ότι όλα τα λαχανικά είναι φυτεμένα, τα κρεβάτια δεν είναι