Οι πρόγονοί μας στεγνώσουν τα ρούχα τους αποκλειστικά στο δρόμο. Το "λινάρι σε σχοινί"