Θα είναι μια ιστορία για το πώς αγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε μίνι