Δεν ανήκω σε εκείνους τους ιδιοκτήτες που θέλουν να περάσουν πολύ χρόνο στην κουζίνα.