Μαϊντανός για το χειμώνα, αποξηραμένα και κατεψυγμένα  Έτσι, προχωρούμε: 1. Φέρνουμε από το μακαντάκι