Οι μέλισσες είναι μικροί εργάτες με τους οποίους, κατά κανόνα, ωφελούνται μόνο. Αυτά και