Θα προσδιορίσουμε αμέσως - αυτή η μέθοδος μεταφέρει τα φυτά μόνο με το κλειστό