Από καιρό σε καιρό δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας ευτυχισμένες ιστορίες πρώην κατοίκων που έχουν