Κάθε χώρα έχει τη δική της παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Έτσι, η Ρωσία συνδέεται σταθερά με