Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιάσει αυτό το "πορφυρό πυρετό". Πιθανώς, η μαγική