Μια από τις τελευταίες τάσεις στην ανθοκομία σήμερα είναι ο σχεδιασμός του κήπου σε