Μια ερώτηση από τον συνδρομητή μας Natalia: Αγόρασα ένα μυκήλιο μανιταριών σε ένα κατάστημα,