Ας ξεκινήσουμε με το σύνθημα: "Το νερό είναι η πηγή της ζωής. Φροντίστε της