Έτσι πήγα στον γιο μου αγαπημένο φασόλι ... Αλλά γιατί να αρχίσω να το