Τα ξηρά οικοδομικά μείγματα (SSS) χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία ακόμη και κατά τη σοβιετική εποχή.
Η ρωσική αγορά των ξηρών οικοδομικών μιγμάτων αναπτύσσεται εξαιρετικά δυναμικά. Σήμερα, υπάρχουν περίπου διακόσιες