Η χωροθέτηση είναι σημαντικό μέρος του σχεδιασμού του κήπου. Εάν υπάρχουν ζώνες, τότε υπάρχει