Οι γραφειοκράτες-ανάδοχοι θυμούνται με μια άσχημη λέξη στις περισσότερες από τις "δομικές" επιστολές και