Πριν από λίγο καιρό η ιδέα της αυτόνομης ηλεκτροδότησης φάνηκε να είναι κάτι ανέφικτο.