Δεν θα μπορούσα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, διότι ολόκληρη η ζωή μας πέρασε