Οι χωρικοί έχουν πάντα μια διακλάδωση της αντίληψης της ντάκας τους. Από τη μία