Για εκείνους που συναντούν το Νέο Έτος στο σπίτι τους ή στη χώρα, προτείνω