Για να σχεδιάσω να μετακομίσω στο χωριό από την πόλη, για να είμαι ειλικρινής,