Για την προετοιμασία αυτού του υλικού, κάθισα με μια επιστολή από την Tatyana Glazyrina,