Τώρα φτιάχνω πόρτες για τον νεοσσό. Συνδέω τις λεπτομέρειες του άμεσου τιμολογίου στη μέση.