Η ζωή στη χώρα δεν σταματάει για ένα λεπτό. Όλα πρέπει να είναι κοντά,