Ένα φθαρμένο εργαλείο κήπου, κομμάτια ξύλου, πέτρες φαίνεται να δημιουργούνται για μικρά μηνύματα. Οι