Σε μερικές ημέρες, το καλοκαίρι θα αρχίσει. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια ευκαιρία για ένα