Στο χειμερινό κήπο σας, δεν υπάρχει τίποτα να πιάσει στο μάτι, όλα μοιάζουν βαρετά