אהבה דלעת. בגלל זה כל החידושים מעניינים אותי, אם כי הם מיני, לפחות מינים