כולנו בדרך זו או אחרת מנסים לשמור בבנייה - כדי לקנות חומרים בהנחה, כדי