חשבתי על מה היום השביעי בשבילי? ועדיין אני מגיע לעובדה שזה עדיין איזה כפר