שלום, אני לא מאמין, אבל הקיץ מתקרב. היבול בחממה מבשיל במהירות אחרי מגוון. אחד