בהמשך של היכרות עם צמחים מעניינים מעניין, היום אני רוצה להציג את המועדפים שלי