בהמשך הנושא של מתנות עבור הווילה - חבר המצורפת מתנה ב -8 במרץ מנות