האם זה שווה לעשות דשא מתוך תלתן לבן? יש שטח אדמה טוב באזור הפרברים,