U predmetu lekcije izražavaju se pet glavnih skupina biljnih biljaka. Na povrtnjaku se izdvaja