Svatko zna da je daša ne samo "plantaža" za uzgoj različitih kultura, nego i