Ljekovita biljka danas koriste mnogi, a interes za fitoterapijom stalno raste. Ali, nažalost, nema