Moja kuća je moja tvrđava! Ovaj prekrasan izraz može se malo preobraziti u "Moja