Pečlivá hostitelka dává Za čtvrté léto jsem s vámi, drahá sedmstranová dívka: píšu články,