2018/03/25 Mr. I posen var 0,2 g frø, talt 15 stykker. I 3 timer